Czy w czasie zmierzchu w piątek lub w sobotę wieczorem wolno poprosić nie-Żyda o wykonanie melachy?

Czy w czasie zmierzchu w piątek lub w sobotę wieczorem wolno poprosić nie-Żyda o wykonanie melachy? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (98)

 

Oto przed zachodem słońca w piątkowe popołudnie zapomniało się włączyć światła czy też włączyć kuchenkę albo klimatyzację – wtedy, gdy zachodzi słońce, nie wolno włączyć świateł czy innego urządzenia ani też wykonywać żadnej innej czynności zabronionej w szabat. Dotyczy to i czynności zabronionych przez prawo Tory, i tych zakazanych mi-de-rabanan (na mocy postanowienia Rabinów).

Jednak w czasie ben ha-szmaszot (zmierzchu) – który to okres rozciąga się do 13,5 minuty po zachodzie słońca – Żydowi wolno poprosić nie-Żyda o wykonanie w jego imieniu melachy (czynności zabronionej w szabat), jeśli jest to konieczne dla wypełnienia micwy. Dotyczy to włączenia świateł lub kuchenki, gdy będzie to służyć posiłkowi szabatowemu. Ta zasada ma zastosowanie także do ben ha-szmaszot w sobotnią noc – w czasie 13,5 minuty po zachodzie słońca w sobotnią noc można poprosić nie-Żyda, by wykonał melachę potrzebną do zrobienia micwy, np. by przeniósł z domu przez przestrzeń publiczną rzeczy konieczne do zrobienia hawdali.

Zob. Halichot Olam, chelek 3, s. 73-74

 

Rabbi Eli J.Mansour - "Patah Eliyahu. The Daily Halacha", s. 301, tłum. M. Łokietek