Czy w czasie odmawiania brachy konieczne jest właściwe skupienie się?

Czy w czasie odmawiania brachy konieczne jest właściwe skupienie się? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (103)

 

Gemara w traktacie Brachot formułuje halachę, która zwalnia robotników z odmawiania pewnych części birkat ha-mazon. W starożytności bowiem pracodawcy niezwykle rygorystycznie traktowali czas przeznaczony pracownikom na jedzenie, dlatego też Mędrcy nakazali robotnikom raczej odmawianie skróconej niż pełnej wersji birkat ha-mazon. (Ta halacha nie ma dziś zastosowania, ponieważ w naszych czasach pracodawcy są bardziej elastyczni i zapewniają pracownikom wystarczająco długie  przerwy, by mogli się najeść i odmówić cały birkat ha-mazon).

Dlaczego Mędrcy nie nakazali pracownikom odmawiania birkat ha-mazon w czasie wykonywania pracy? Jeśli założymy, że znają oni tekst błogosławieństw na pamięć, wydaje się to być o wiele lepszym rozwiązaniem niż pomijanie pewnych fragmentów birkat ha-mazon.

Odpowiedź brzmi następująco: kiedy odmawia się brachę, trzeba czynić to z pełną koncentracją i nie powinno się być zajętym czym innym. Ludzie często odmawiają aszer jacar w czasie, gdy w pośpiechu wracają do swych zajęć. Takie zachowanie jest niewłaściwe. Należy się zatrzymać i skupić na brasze, bez podejmowania jakiejkolwiek innej aktywności czy wykonywania gestów w kierunku innej osoby. Mędrcy zatem przedkładali odmawianie skróconej wersji birkat ha-mazon z właściwą koncentracją nad odmawianie całego tekstu w czasie wykonywania pracy.

Powyższa halacha dotyczy także osób słuchających brachot. Bardzo często zdarza się bowiem, że słuchający kiduszu przy szabatowym stole są zajęci czym innym, np. dawaniem znaków dzieciom, ustawianiem jedzenia albo zastawy na stole. Tak czynić nie wolno. Każda osoba słuchająca kiduszu musi przerwać swe czynności i w pełni się skupić na odmawianej brasze. Podobnie – nie powinno się wycierać rąk w czasie odmawiania brachy al netilat jadaim.

Podsumowanie:

Ten, kto odmawia brachę lub jej słucha, nie może w tym czasie wykonywać innych czynności, np.  gestów w kierunku innych osób. Powinien raczej uważnie skupić się na odmawianej brasze.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 29, tłum. M. Łokietek