Czy ten, kto wraca do domu po długiej nieobecności, musi powiedzieć brachę na mezuzę? Czy mezuza powinna być zawieszona na łodzi, w samolocie, w windzie?

Czy ten, kto wraca do domu po długiej nieobecności, musi powiedzieć brachę na mezuzę? Czy mezuza powinna być zawieszona na łodzi, w samolocie, w windzie? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (154)

 

Czy ten, kto opuszcza dom na dłuższe wakacje, musi odmówić brachę na mezuzę, kiedy wraca?

Obowiązek mezuzy dotyczy jedynie domu, w którym ktoś zamieszkuje. Jeśli ktoś jest właścicielem domu, ale w nim nie zamieszkuje, nie ma obowiązku powieszenia w nim mezuzot. Na pierwszy rzut oka zatem ten, kto opuszcza swój dom na okres co najmniej 30 dni, a następnie do niego powraca, na nowo ustanawia go swoim miejscem zamieszkania – dotyczy go zatem micwa mezuzy, a tym samym odmówienie nowej brachy.

Rabin Akiwa Eiger omawia tę kwestię w swym responsie (nr 9), gdzie pisze, że rzeczywiście logika wymagałaby w takim przypadku odmawiania nowej brachy. Jednak – dodaje – Birkej Josef (Orach Chaim 19) nakazuje, by brachę na mezuzę odmawiać tylko przy jej zawieszaniu. Zatem mimo że można by przyjąć argumentację, że w rzeczy samej micwa mezuzy obliguje nas za każdym razem, gdy wracamy do domu po dłuższej nieobecności – nie odmawiamy na nowo brachy. Do takiego właśnie wniosku dochodzi rabin Akiwa Eiger, identyczne stanowisko zajmuje chacham Owadia Josef (Halichot Olam, chelek 8, s. 242).

Czy ten, kto ma w swej łodzi drzwi, musi przywiesić mezuzę do framugi?

To pytanie rozważa chacham Owadia Josef (ibid., s. 300). Stwierdza, że czasu spędzanego na łodzi nie uznajemy za stałe zamieszkiwanie, dlatego nie ma obowiązku zawieszenia mezuzot. Ta zasada dotyczy również innych zamkniętych pomieszczeń, które nie są przeznaczone na zamieszkanie: wind, autobusów, samolotów, rękawów wiodących z terminalu do samolotu. We wszystkich tych przypadkach nawet jeśli wielkość pomieszczeń w normalnych warunkach wymagałaby mezuzy, nie wiesza się jej z powodu ich nietrwałego użytkowania.

Podsumowanie:

Ten, kto wraca do domu po dłuższej nieobecności, nie odmawia na nowo brachy na mezuzot. Nie zawiesza się mezuzot na framugach drzwi na łodziach, w windach, autobusach, samolotach czy innych pomieszczeniach, które nie są przeznaczone do zamieszkania.

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 202, tłum. M. Łokietek