Czy podczas ślubu, brit mila i pidjon ha-ben należy stać?

Czy podczas ślubu, brit mila i pidjon ha-ben należy stać? "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (157)

 

Czy podczas uroczystości zaślubin, gdy oblubieńcy stoją pod chupą, powinno się stać? Jak wiadomo, państwo młodzi w czasie całej ceremonii pod chupą stoją. Czy zaproszeni goście również powinni stać?

Tikunej Ha-Zohar pisze, że rzeczywiście podczas ceremonii ślubnej powinno się stać, jako że w tej właśnie chwili pan młody ma status króla, należy mu zatem okazać należny honor i szacunek. Wiele późniejszych autorytetów również odnotowuje zwyczaj stania podczas ceremonii zaślubin na znak szacunku. Chacham Owadia Josef (Jabia Omer, t. 6) zauważa, że w Jerozolimie, gdy pod chupą odmawia się szewa brachot (siedem błogosławieństw), zebrani na ogół stoją. W istocie, w Izraelu bardzo często ludzie stoją podczas ślubu i często nawet w sali, w której przeprowadza się ceremonię chupy, w ogóle nie stawa się krzeseł dla gości.

Najwyraźniej w naszej społeczności (autor naszej książki jest rabinem społeczności Żydów syryjskich w Nowym Jorku – przyp. M. Ł.) podczas chupy ludzie siedzą. Być może zwyczaj jest skutkiem tego, że chciano ograniczyć hałas i zamieszanie podczas uroczystości i/lub uniknąć nieprzystojnego mieszania się mężczyzn i kobiet. Tak czy owak jest to przyjętą praktyką i nie powinno się tego zmieniać.

Jednak dość powszechnym zwyczajem jest stanie podczas brit mila, od chwili, gdy niemowlę zostaje wniesione do sali. Stoimy, by w ten sposób okazać cześć rodzicom, którzy wypełniają wielką micwę wprowadzenia nowo narodzonego syna w przymierze. Podstawą tego konceptu jest miszna w masechet Bikurim, która w szczegółach opisuje ceremonię przynoszenia bikurim (pierwocin owoców) do Bejt Ha-Mikdasz. Miszna pisze, że gdy jerozolimscy sklepikarze zauważali procesję ludzi niosących bikurim, natychmiast przerywali pracę i stawali przed swymi kramami na znak szacunku dla pielgrzymów, którzy przybywali w celu wypełnienia wyjątkowej micwy: bikurim. W podobny sposób należy okazać podziw i cześć rodzicom i z szacunku dla nich stać podczas całej uroczystości brit mila.

Z naszych rozważań wynika, że także podczas ceremonii pidjon ha-ben goście powinni stać. Mimo że zebrani nie mają tego w zwyczaju, wydaje się, że stanie w czasie pidjon ha-ben ma mocniejsze uzasadnienie niż w czasie brit mila. Pidjon ha-ben („wykupienie” pierworodnego syna) bowiem jest ściśle kojarzone z micwą bikurim (terminem, który wszak odnosi się do bechor – pierworodnego), która wymaga przyniesienia pierwocin owoców do Bejt Ha-Mikdasz. Zatem skoro ludzie wstawali z szacunku dla przynoszących bikurim, tym samym winni stać z czci dla rodziców wypełniających micwę pidjon ha-ben.

Podsumowanie:

W naszej społeczności podczas ceremonii ślubnej siedzi się, podczas gdy w Izraelu ludzie na ogół stoją. Natomiast podczas brit mila powinno się stać. Z kolei w czasie pidjon ha-ben zwyczajem jest siedzieć.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, ss. 241-242, tłum. M. Łokietek.