Czy konserwowe warzywa, by były koszerne – muszą być piklowane przez Żyda?

Czy konserwowe warzywa, by były koszerne – muszą być piklowane przez Żyda? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (138)

 

Czy wolno spożywać konserwowe warzywa przyrządzone przez nie-Żydów?

Zakaz biszul akum zabrania spożywania jedzenia przygotowanego przez nie-Żydów. Nawet jeśli produkty są niewątpliwie koszerne, ale nie-Żyd zapalił ogień i przygotował posiłek – nie wolno go Żydowi spożyć. Podstawowa zasada halachiczna brzmi: kawusz ha-rej hu ke-mewuszal – piklowanie ma taki sam status jak gotowanie. Halacha bowiem uznaje trzymanie produktu spożywczego zanurzonego w wodzie czy occie przez 24 godziny za proces równoznaczny z gotowaniem. Może zatem w związku z zakazem biszul akum spożywanie konserwowych warzyw przygotowanych przez nie-Żydów powinno być zabronione? Powiedzieliśmy, że piklowanie jest równoznaczne z gotowaniem – czy w takim razie warzywa konserwowe nie powinny być zakazane na równi z każdym innym jedzeniem ugotowanym przez nie-Żyda?

W istocie jednak mamy tu do czynienia z inną sytuacją. Choć w wielu obszarach halachy piklowanie rzeczywiście uznajemy za gotowanie, w przypadku biszul akum nie czynimy takiego zrównania. Zakaz dotyczy jedynie gotowania przez nie-Żyda, a nie piklowania pod jego nadzorem.

Można by jednak uznać, że warzywa konserwowe pod okiem nie-Żyda powinny być zakazane z zupełnie innego powodu: z obawy, że naczynia, w których piklowano warzywa, uprzednio mogły być użyte do przygotowania niekoszernego jedzenia i w czasie konserwowania jego smak może być wchłaniany przez warzywa. Może zatem spożywanie produktów piklowanych przez nie-Żydów winno być zabronione, ponieważ mogą one zawierać smak zakazanego jedzenia?

Chacham Owadia Josef (Halichot Olam, chelek 7, s. 122) orzeka, że nie powinno nas to niepokoić, ponieważ możemy zakładać, że naczynia używane do piklowania nie były w ciągu ostatnich 24 godzin używane do przygotowywania niekoszernego jedzenia. Smak wchłonięty przez naczynie po upływie 24 godzin staje się pagum albo zepsuty i wg halachy nie czyni jedzenia niekoszernym. Tak więc nawet gdyby naczynia były uprzednio używane do przygotowania niekoszernego jedzenia, smak przez nie wchłonięty najprawdopodobniej zyskałby status pagum i nie miałby halachicznego wpływu na warzywa w takich naczyniach piklowane. 

Zatem ogórki i inne warzywa konserwowe przyrządzone przez nie-Żydów można spożywać.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 224-225,  tłum. M. Łokietek