Czy kobiecie wolno w szabat robić makijaż?

Czy kobiecie wolno w szabat robić makijaż? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (129)

 

Choć można by posłużyć się argumentem, że robienie makijażu w szabat powinno być dozwolone w celu kewod szabat (uczczenia szabatu), to jednak nie wolno okazywać szabatowi szacunku poprzez jego pogwałcenie. Robienie makijażu stanowi łamanie zakazu cowa – barwienia, jest więc zabronione. Mimo że samo malowanie twarzy nie zalicza się do zakazu barwienia na poziomie praw Tory, Mędrcy wydali zakaz jakiegokolwiek barwienia w szabat, w tym robienia makijażu. Z kolei nakładanie szminki pociąga za sobą złamanie innego zakazu: memachek – przekształcania formy ciała stałego w substancję będącą rodzajem cieczy. 

Zatem kobieta, jeśli zechce mieć makijaż w czasie szabatu, musi go sobie zrobić w erew szabat (Menuchat Ahawa, chelek 3, perek 13, halachot 6-7).  

W dzisiejszych czasach dostępne są kosmetyki produkowane taki sposób, by można było ominąć zakazy cowa i memeachek; na ich opakowaniach umieszcza się symbole akceptacji rabinackiej. Liczni czołowi rabini pozwalają na ich używanie w szabat. Jednak kosmetyki służące do makijażu produkowane pod innymi markami powinny być nakładane tylko przed szabatem.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 273,  tłum. M. Łokietek