Co powinien zrobić ten, kto zapomniał powiedzieć 'masziw ha-ruach' w czasie Amidy?

Co powinien zrobić ten, kto zapomniał powiedzieć 'masziw ha-ruach' w czasie Amidy? "Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (161)

Zimą, począwszy od Szemini Aceret, do Amidy w miejsce morid ha-tal włączamy frazę masziw ha-ruach u-morid ha-geszem. Czy ten, kto zapomni odmówić masziw ha-ruach i nieopatrznie powie morid ha-tal, musi powtórzyć Amidę? A jeśli tak – to jakie warunki muszą być spełnione?

Według wszystkich opinii, ten, kto zorientował się w swej pomyłce przed skończeniem brachy, tzn. nim powiedział Baruch Ata Ha-Szem mechaje ha-mejtim – po prostu powraca do masziw ha-ruach, po czym kontynuuje modlitwę. Jeśli jednak uświadomił sobie błąd od razu po słowach mechaje ha-mejtim, to – jak twierdzi Ben Isz Chaj – mówi masziw ha-ruach, a następnie przechodzi do brachy Ata Kadosz. Z kolei jeśli przypomniał sobie o pomyłce po rozpoczęciu brachy Ata Kadosz, wraca na początek Amidy. 

Jednak chacham Owadia Josef w dziele Halichot Olam prezentuje odmienne stanowisko. Istotnie Szulchan Aruch orzeka, iż ten, kto zapomni powiedzieć masziw ha-ruach, jest zobowiązany do powtórzenia Amidy – ale dotyczy to przypadku, gdy nie odmówił nawet morid ha-tal. Jeśli jednak przez przeoczenie w miejsce masziw ha-ruach powiedział morid ha-tal i o swym błędzie zorientował się po skończeniu brachy mechaje ha-mejtim, powinien po prostu kontynuować Amidę, ponieważ w takim przypadku powiedzenie morid ha-tal jest niejako wystarczające. Nawet jeśli od modlącego się wymaga się powrócenia i odmówienia masziw ha-ruach, kiedy spostrzeże swój błąd przed końcem brachy mechaje ha-mejtim, to gdy ją jednak dokończy, nie potrzebuje – a nawet nie musi – odmówić masziw ha-ruach albo wrócić na początek Amidy.

Chacham Owadia Josef dodaje, że nawet ten, kto zauważy swój błąd po słowach Baruch Ata Ha-Szem, lecz przed skończeniem mechaje ha-mejtim, nie powinien wstawiać słów lamdeni hukecha (co zwykle czyni się w takiej sytuacji), a następnie wrócić do odmawiania masziw ha-ruach. Jako że powiedział morid ha-tal, nie powraca, by skorygować swój błąd, chyba że jeszcze nie powiedział Bożego Imienia w brasze Baruch Ata Ha-Szem mechaje ha-mejtim.

Podsumowanie:

Ten, kto w Amidzie zamiast masziw ha-ruach powiedział morid ha-tal i zorientował się w pomyłce przed powiedzeniem Bożego Imienia w brasze Baruch Ata Ha-Szem mechaje ha-mejtim, wraca do masziw ha-ruach, po czym od tego miejsca kontynuuje swą modlitwę. Jeśli natomiast zauważył swój błąd po słowach Baruch Ata Ha-Szem, po prostu dalej odmawia Amidę.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 356, tłum. M. Łokietek