Co modlący się prywatnie powinien powiedzieć w miejsce Barchu?

Co modlący się prywatnie powinien powiedzieć w miejsce Barchu? “Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (116)

 

 

Ten, kto modli się bez minjanu, nie ma możliwości słyszeć wypowiedzianego przez chazana oświadczenia: „Barchu Et Ha-Szem Ha-Meworach” i odpowiedzieć słowami: „Baruch Ha-Szem Ha-Meworach le-olam waed”. Czy jest coś, co można by w miejsce tego odmówić, by móc uzyskać zasługę, którą się otrzymuje za uczestniczenie w Barchu?

Ben Isz Chaj takiej osobie radzi w miejsce Barchu odmówić midraszowy ustęp, w którym rabin Akiwa opisuje, jak anioł nazwany Israelem oświadcza w niebie Barchu, a wszystkie pozostałe anioły odpowiadają „Baruch Ha-Szem Ha-Meworach le-olam waed”.

W które miejsce modlitwy ów ustęp można by włączyć?

Chacham Owadia Josef rozważa tę kwestię w Halichot Olam (chelek 1, s. 81), skupiając się na pytaniu, czy rzeczony fragment może być odmówiony od razu po Isztabach, a więc wtedy, gdy Barchu jest odmawiane w synagodze. Pomiędzy Isztabach i brachą jocer or wolno bowiem prowadzić rozmowę związana z jakąś micwą. Dlatego np. chacham Elijahu Hamoui z Aram Cowa [czyli z Aleppo – przyp. M. Ł.] orzeka, że wolno w tym miejscu modlitwy odpowiedzieć „Baruch Hu U-Waruch Szemo”. Poza tym pomiędzy Rosz Ha-Szana a Jom Kipur odmawia się tu Psalm 130. Zatem instynkt podpowiada nam, że w tym punkcie w miejsce Barchu można by odmówić nasz midraszowy ustęp. Z kolei chacham Owadia Josef uważa, że nie powinno się go odmawiać po Isztabach. W jego opinii bowiem, kiedy odmawia się ów fragment, nie wolno na głos wymawiać Imienia Boga w „Barchu Et Adonaj Ha-Meworach”. Jako że Barchu może być wypowiedziane tylko w obecności minjanu, ten, kto odmawia w jego miejsce nasz ustęp z midrasza, zamiast Imienia Boga „Adonaj” musi użyć Imienia „Ha-Szem”. Stąd odmówienie tego fragmentu ma niższą rangę niż Barchu samo w sobie, dlatego też – wg chachama Owadii Josefa – nie powinien być odmówiony po Isztabach.  

Zamiast tego ten, kto modli się prywatnie, powinien odmówić ów fragment przed Alejnu, gdzie w obecności minjanu może być powiedziane drugie Barchu.

Podsumowanie:

Ten, kto modli się prywatnie i nie ma możliwości usłyszenia Barchu i odpowiedzenia nań, może przed Alejnu odmówić midraszowy ustęp, w którym opisano, jak anioły w niebie odmawiają Barchu. W miejsce faktycznego Imienia Boga winno się powiedzieć „Ha-Szem”.

 

Rabbi Eli J. Mansour – „Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 342,  tłum. M. Łokietek