Ciekawe u innych

Żeby TAK BARDZO nienawidzić jakiegoś kraju, potrzeba dodatkowego bodźca. Dodatkowy bodziec może przyjść tylko z najstarszej nienawiści.
Czternasta rocznica zamachu na WTC przeszła jakby niezauważona. Wypadała w piątek, więc w dzień święty. W Teheranie podczas kazania, ajatollah Mohammed Ali Mohavedi Kermani, wyraził radość z powodu tego, że nienawiść do Izraela szerzy się....
"Nie jestem może osobą, która upierze i posprząta, ale mam kilka innych zalet", mówi Gołda Tencer. Wymieńmy kilka. Potrafi prowadzić teatr, wzniecać entuzjazm i martwić się o rozsianych po całym świecie żydowskich przyjaciół.
W maju 1916 r. Wielka Brytania i Francja podpisały tajny układ, w którym podzieliły się terenami chylącego się ku upadkowi imperium otomańskiego.
W komendzie policji na Rodos dokonano sensacyjnego odkrycia. Zapomniana lista z 1661 nazwiskami deportowanych Żydów rzuca nowe światło na najciemniejszy rozdział w historii greckiej wyspy.
8. Niemcy, dowodzeni przez kapitana Gothara Bürknera, 27 czerwca 1941 spalili dzielnicę żydowską wraz z Wielką Synagogą, w której uwięzili żydowskich mężczyzn i chłopców.
Abraham Ravett, amerykański artysta pochodzący z Wałbrzycha, odnalazł swoją niemiecką opiekunkę sprzed 65 lat.
W dniu, w którym z Hotelu Polskiego wyjechał ostatni transport, Niemcy otoczyli i przeszukali budynek. Wyłapano ok. 400 osób.
Dziewiętnasty wiek wydaje się być epoką romantyków, wzniosłych idei, porywania się na wielkie cele z niewystarczającymi środkami. Takich przedsięwzięć było wiele, ale warto wspominać te najpraktyczniejsze - istniejące do dziś. Takie, jak Bank Handlowy w W
W czerwcu przypada 73. rocznica likwidacji olkuskiego getta. Wywieziono ok. 3 tys. Żydów. W Chrzanowie analogiczne zdarzenia miały miejsce nieco wcześniej, bo w lutym 1942 r.

Strony